up icon
plus icon
coinImage

Ofertat për ndihmë

Diskrecion absolut

Ofertat për ndihmë

Ofertat për parandalim – diskrecion absolut

 1. Shpjegimi i rreziqeve të kumarit
 2. Shpjegimi i llojeve të lojtarëve
  • lojtarët për argëtim
  • lojtarët e rrezikut
  • lojtarët e sëmurë
 3. caktimi i një buxheti për lojë
 4. caktimi i një kohe për lojë
 5. caktimi i shpeshtësisë së vizitave
 6. kryerja e pushimeve gjatë lojës
 7. analiza e sjelljes gjatë lojës
 8. bërja e një marrëveshjeje për lojë
 9. vetëpërjashtimi
 10. marrja e përjashtimit nga lojërat