up icon
plus icon
coinImage

Đề nghị hỗ trợ

Toàn quyền quyết định

Đề nghị hỗ trợ

Đề nghị phòng ngừa – Toàn quyền quyết định

 1. Giải thích rủi ro cờ bạc
 2. Giải thích về thể loại người chơi
  • Người chơi thư giãn
  • Người chơi rủi ro
  • Người chơi bệnh hoạn
 3. Tự đặt ngân sách đánh bạc
 4. sich eine Spieldauer vorgeben
 5. Đặt tần suất đến chơi
 6. Nghỉ giải lao khi đánh bạc
 7. Phân tích hành vi chơi bạc của bạn
 8. Đạt một thỏa thuận đến chơi
 9. Tự đình chỉ bản thân chơi bạc
 10. Chấp nhận một đình chỉ chơi bạc