up icon
plus icon
coinImage

Ponude za pomoć

Apsolutna diskrecija

Ponude za pomoć

Ponude za prevenciju- apsolutna diskrecija

 1. Objašnjenje rizika od kockanja
 2. Objašnjenje tipova kockara
  • Rekreativni kockar
  • Rizični kockar
  • Oboleli kockar
 3. Postavljanje budžeta za kockanje
 4. Zadavanje trajanja kockanja
 5. Određivanje učestalosti poseta
 6. Pravljenje pauzi tokom kockanja
 7. Analiziranje sopstvenog ponašanja prilikom kockanja
 8. Zakazivanje posete
 9. Sopstveno postavljanje zabrane
 10. Dobijanje zabrane kockanja