SOS telefon za zavisnike od kockanja
0800 040 080

Formular za kontakt

Dopustite nam poruku.

  captcha

  Please prove you are human by selecting the Heart.

  คำถาม: 1
  คำถาม 1 / 10
  คุณมักใช้เวลาในการเล่นพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้หรือไม่
  คำถาม: 2
  คำถาม 2 / 10
  คุณมักจะติดอยู่กับความคิดที่ได้ไปคาสิโนใช่หรือไม่ (เช่น ไปคาสิโนแทนงานหรือภารกิจอื่นๆ)
  คำถาม: 3
  คำถาม 3 / 10
  คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเล่นพนันเสมอเมื่อมีการเดิมพันที่สูงขึ้นและใช้เวลาในคาสิโนนานขึ้นหรือไม่
  คำถาม: 4
  คำถาม 4 / 10
  คุณมักจะเล่นการพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ หรือคุณไปคาสิโนทั้งๆ ที่คุณอยากพักหรือไม่
  คำถาม: 5
  คำถาม 5 / 10
  การที่คุณพยายามมาคาสิโนน้อยลงหรือใช้เงินพนันน้อยลงทำให้คุณรู้สึกประหม่าหรือวิตกกังวลหรือไม่
  คำถาม: 6
  คำถาม 6 / 10
  คุณมักจะเล่นการพนันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากปัญหาอื่นๆ (งาน ความสัมพันธ์ ฯลฯ) หรือไม่
  คำถาม: 7
  คำถาม 7 / 10
  เมื่อคุณเล่นการพนัน คุณมักจะพยายามเล่นให้หลุดเงินทุนที่เสียไปใช่หรือไม่
  คำถาม: 8
  คำถาม 8 / 10
  คุณเคยอ้างว่าคุณได้เงินทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคุณเสียใช่หรือไม่
  คำถาม: 9
  คำถาม 9 / 10
  คุณเคยสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญ งาน ตำแหน่งในการฝึกงาน หรือโอกาสก้าวหน้าเพราะการพนันหรือไม่
  คำถาม: 10
  คำถาม 10 / 10
  หากคุณเสียในขณะเล่นการพนันโดยที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ คุณมีคนในครอบครัวใกล้ชิดหรือคนรู้จักที่ช่วยเหลือคุณจากปัญหาด้านการเงินหรือไม่

   captcha

   Please prove you are human by selecting the Cup.

   Câu hỏi: 1
   Câu hỏi 1 / 10
   Bạn có thường nán lại để chơi lâu hơn dự kiến hay không?
   Câu hỏi: 2
   Câu hỏi 2 / 10
   Bạn có thường xuyên nghĩ đến việc đi tới sòng bạc không? (ví dụ đi đến sòng bạc thay vì làm việc hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác)
   Câu hỏi: 3
   Câu hỏi 3 / 10
   Bạn có nhận thấy sự thay đổi trong việc bạn ngày càng chơi với tiền cược cao hơn và dành nhiều thời gian hơn tại sòng bạc hay không?
   Câu hỏi: 4
   Câu hỏi 4 / 10
   Bạn có thường chơi nhiều hơn so với bạn dự địnhhay không? Hay bạn vẫn đi tới sòng bạc, mặc dù bạn đã muốn nghỉ ngơi?
   Câu hỏi: 5
   Câu hỏi 5 / 10
   Nếu bạn đã thử đi tới sòng bạc ít hơn hoặc mang theo ít tiền đánh bạc hơn, khi đó bạn có thấy lo lắng hay bất an không?
   Câu hỏi: 6
   Câu hỏi 6 / 10
   Bạn có thường xuyên đánh bạc để trốn tránh các vấn đề khác (công việc, mối quan hệ v.v...) không?
   Câu hỏi: 7
   Câu hỏi 7 / 10
   Khi đánh bạc: Bạn có hay cố gắng gỡ lại số tiền đã thua không?
   Câu hỏi: 8
   Câu hỏi 8 / 10
   Bạn đã có từng hay tuyên bố rằng bạn thắng được tiền mặc dù thực tế là bạn đã thua hay chưa?
   Câu hỏi: 9
   Câu hỏi 9 / 10
   Bạn đã từng có lần nào đánh mất một mối quan hệ quan trọng, công việc làm, việc học hành hoặc một cơ hội thăng tiến vì đánh bạc chưa?
   Câu hỏi: 10
   Câu hỏi 10 / 10
   Khi bạn thua bạc mà bạn không đủ khả năng chi trả, có người nào trong vòng gia đình hoặc người quen biết, giúp đỡ bạn về mặt vật chất khi khó khăn không?
   Kết quả bài kiểm tra của bạn:
   9 (Quá muộn)
   Vui lòng gửi email kết quả và tư vấn thêm!

    captcha

    Please prove you are human by selecting the Tree.