up icon
plus icon
coinImage

Đình chỉ chơi

Bạn đang cân nhắc về việc đình chỉ chơI?

Đề nghị hỗ trợ

Vui lòng gửi mẫu đơn mà bạn đã điền đầy đủ cùng với bản sao một trong các giấy tờ hợp lệ (Thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe) tới Casino Admiral của chúng tôi.

Mẫu đơn chỉ hợp lệ khi có chữ ký của bạn.

Bạn có các khả năng sau:

Đường bưu điện

CASINO ADMIRAL AG, Industriering 40, LI – 9491 Ruggell

Đình ch chơi tại các sòng bạc ngoài nước

Thụy Sĩ

Việc đình chỉ chơi tự nguyện có thể yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh chính thức. Việc đình chỉ chơi có hiệu lực tại toàn bộ các sòng bạc tại Thụy Sĩ.

Các thông tin khác:

Áo

Việc đình chỉ chơi tự nguyện có thể yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh chính thức. Việc đình chỉ chơi có hiệu lực tại toàn bộ các sòng bạc tại Áo.

Các thông tin khác: