up icon
plus icon
coinImage

Self-test in Thai

Haben Sie ein Spielproblem? Dieser Test kann Ihnen dabei helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden.

Get help

Please answer each question spontaneously with “yes” or “no”. The evaluation will give you an indication of whether you should seek professional help or if you can maintain your gambling behavior.

  คำถาม 1/10

  คุณมักใช้เวลาในการเล่นพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้หรือไม่

  คำถาม 2/10

  คุณมักจะติดอยู่กับความคิดที่ได้ไปคาสิโนใช่หรือไม่ (เช่น ไปคาสิโนแทนงานหรือภารกิจอื่นๆ)

  คำถาม 3/10

  คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเล่นพนันเสมอเมื่อมีการเดิมพันที่สูงขึ้นและใช้เวลาในคาสิโนนานขึ้นหรือไม่

  คำถาม 4/10

  คุณมักจะเล่นการพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ หรือคุณไปคาสิโนทั้งๆ ที่คุณอยากพักหรือไม่

  คำถาม 5/10

  การที่คุณพยายามมาคาสิโนน้อยลงหรือใช้เงินพนันน้อยลงทำให้คุณรู้สึกประหม่าหรือวิตกกังวลหรือไม่

  คำถาม 6/10

  คุณมักจะเล่นการพนันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากปัญหาอื่นๆ (งาน ความสัมพันธ์ ฯลฯ) หรือไม่

  คำถาม 7/10

  คุณเคยอ้างว่าคุณได้เงินทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคุณเสียใช่หรือไม่

  คำถาม 8/10

  คุณเคยอ้างว่าคุณได้เงินทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคุณเสียใช่หรือไม่

  คำถาม 9/10

  คุณเคยสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญ งาน ตำแหน่งในการฝึกงาน หรือโอกาสก้าวหน้าเพราะการพนันหรือไม่

  คำถาม 10/10

  หากคุณเสียในขณะเล่นการพนันโดยที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ คุณมีคนในครอบครัวใกล้ชิดหรือคนรู้จักที่ช่วยเหลือคุณจากปัญหาด้านการเงินหรือไม่