up icon
plus icon
coinImage

Závislosť na hazardných hrách

Čo je závislosť na hazardných hrách?

Ponuky pomoci

Vo Švajčiarsku trpí závislosťou na hazardných hrách (patologickým či vysokým rizikovým správaním) menej ako 1 % populácie (0,5 až 0,8 %; BASS 2004; Osiek a Bondolfi 1999). Niečo viac ako 1 % spadá pod profil problémových hráčov. Podľa odhadov, trpí 7 % hráčov v kasíne závislosťou na hazardných hrách. Rozsah peňazí a velkosť ponuky hazardných hier je základom vzniku závislosti na hazardných hrách. Závislosť na hazardných hrách sa spočiatku vyznačuje týmito znakmi:

Finančné starosti kvôli hazardným hrám

  • Oneskorené platby účtov
  • zadĺženosť
  • platobná neschopnosť
  • prehráte peniaze na domácnosť
  • požičiavanie peňazí na hazardné hry

Rodinné problémy kvôli hazardným hrám

  • častá neprítomnosť doma
  • zanedbávanie partnera a detí
  • rodinné spory
  • odlúčenie sa od partnera alebo rozvod

Závislosť na hazardných hrách sa môže prejaviť aj problémami v práci (absencia, sprenevera firemných prostriedkov) alebo psychickými poruchami (nespavosť, stres, úzkosť, depresia), ako aj protiprávnym konaním (sprenevera finančných prostriedkov, trestné činy).