up icon
plus icon
coinImage

Čo môžu rodinní príslušníci podniknúť?

V prvom rade sa postarajte o seba!

Ponuky pomoci

Radi by sme Vám poskytli pár odporúčaní. Tieto môžu byť pre Vás odľahčujúce ako blízka osoba gambléra pri opakujúcich sa problémoch a otázkach v denno dennom živote.

V prvom rade sa postarajte o seba

Práve keď vzniknuté problémy vďaka závislosti na hraní, ovplyvňujú váš život, myslite na seba. Robte veci, ktoré vás tešia a plánujte si pre tieto udalosti dostatok času.

Starajte sa o vašich priateľov a vašich blízkych

Ako príbuzný závislého človeka sa pokúste s touto situáciou zaobchádzať otvorene. Rozprávajte sa s ľudmi, ktorým dôverujete o vašich starostiach a problémoch.

Prijmite problémy s hazardnými hrami ako také

Zľahčovanie a popieranie problémov s hazardnými hrami len podporuje závislosť na gamblérstve.

Uvedomte si, že vy ako rodinný príslušník nenesiete zodpovednosť za závislosť vašeho blízkeho na hazardných hrách

Rozhodnutie pokračovať v hazardných hrách uskutočňuje hráč sám.

Nevyhrážajte sa dôsledkami, ktoré nemôžete dodržať.

Pri kontakte so závislým hráčom uplatňujte opatrenia, ktoré môžete a chcete naozaj dodrzať.

Nezaťažujte hráča obvineniami. Hovorte o svojich obavách a starostiach vo chvíli, keď ste pokojný. Závislej osobe môžete ukázať rôzne možnosti pomoci. Ak preukáže ochotu prijať pomoc pri odvykaní si na závislosti od hazardných hier, môžete mu ponúknuť, že ho budete sprevádzať do poradenského centra alebo svojpomocnej skupiny.

Pomoc a podpora pre rodiny a priateľov

Robíte si starosti o niekoho vo svojom okolí pre jeho vzťah k hraniu hazardných hier? Môžete sa kedykoľvek obrátiť aj na nás a upozorniť nás na zmenu správania sa danej osoby. Neváhajte nás, prosím, kontaktovať, sme tu vždy pre vás, aby sme vám s pochopením poskytli kompetentnú podporu.

Rodina a priatelia, ktorí majú obavy o blízkeho človeka, sa môžu kedykoľvek obrátiť na jedno z externých poradenských centier a centier pomoci.

Ako zaobchádzať s peniazmi a dlhmi

Nepožičiavajte peniaze závislým na hazardných hrách.

Nepreberajte dlhy ani záruky, neplaťte žiadne účty. Nikdy nedávajte závislým na hazardných hrách svoje kreditné alebo bankomatové karty. Ak môžete, mali by ste závislému hráčovi odobrať právomoci týkajúce sa jeho účtu.

V prípade závislosti na hazardných hrách, vyhľadajte poradenstvo o zaobchádzaní s peniazmi a dlhmi v poradenskom centre pre závislosti alebo v poradenskom centre pre dlhy.

Ako rodinný príslušník sa informujte u poskytovateľa hazardných hier (v kasíne), o možnosti zablokovania treťou stranou. Tým sa dotknutej osobe zabráni v účasti na ponukách kasín v Lichtenštajnsku.

Quelle: Glückspielsucht – Erste Hilfe für Angehörige, BZgA, 2009, Seite 13ff