SOS telefon za zavisnike od kockanja
0800 040 080

Zabrane kockanja

Da li razmišljate o tome da vam se izda zabrana kockanja?

Zabrane kockanja

Da li razmišljate o tome da vam se izda zabrana kockanja?

Molimo da popunjen formular za prijavu zajedno sa kopijom važećeg identifikacionog dokumenta (lične karte, pasoša, vozačke dozvole) pošaljete na adresu kazina Casino Admiral.Formular za prijavu važi samo uz vaš potpis. 
 
Imate sledeće mogućnosti:

Zabrane kockanja
Lichtenstein
Download

Zabrane kockanja u kazinima u inostranstvu

Švajcarska

Samovoljnu zabranu kockanja možete da zatražite lično ili u pismenom obliku, uz kopiju službenog ličnog dokumenta sa fotografijom. Zabrana kockanja važi za sva kazina na teritoriji Švajcarske.

Detaljnije informacije možete pronaći na: www.spielerschutz.ch

Austrija

Samovoljnu zabranu kockanja možete da zatražite lično ili u pismenom obliku, uz kopiju službenog ličnog dokumenta sa fotografijom. Zabrana kockanja važi za sva kazina na teritoriji Austrije.

Detaljnije informacije možete pronaći na: www.spiele-mit-verantwortung.at