up icon
plus icon
coinImage

แบบทดสอบตัวเอง

คุณมีปัญหาเรื่องการพนันหรือไม่ แบบ ทดสอบนี้สามารถช่วยคุณหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นได้

บริการช่วยเหลือ

ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สำหรับคำถามทั้งหมด การประเมินผลจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณควร ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ หรือคุณยังสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ยังมี ลักษณะการเล่นพนันในลักษณะนี้ได้อยู่