up icon
plus icon
coinImage

บริการช่วยเหลือ

การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

บริการช่วยเหลือ

ข้อเสนอเชิงป้องกัน – การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

 1. คำอธิบายความเสี่ยงจากการพนัน
 2. คำอธิบายของผู้เล่นประเภทต่างๆ
  • ผู้เล่นพนันเพื่อเข้าสังคมและเพื่อความสนุกสนาน
  • ผู้เล่นพนันที่มีความเสี่ยง
  • ผู้เล่นที่ติดการพนัน
 3. กำหนดงบในการเล่นพนัน
 4. กำหนดระยะเวลาในการเล่นพนัน
 5. กำหนดความถี่ของการเยี่ยมชม
 6. หยุดพักเมื่อเล่นพนัน
 7. วิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณ
 8. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเยี่ยมชม
 9. ห้ามตัวเอง
 10. ได้รับการห้ามเล่นพนัน