up icon
plus icon
coinImage

ญาติสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

อันดับแรกคือต้องดูแลตัวเอง!

บริการช่วยเหลือ

เราต้องการให้คำแนะนำแก่คุณ ณ จุดนี้ คำ แนะนำเหล่านี้สามารถคลายความกังวลให้กับคุณในฐานะญาติของผู้ติดการพนันในกรณีที่เกิดปัญหาและเกิดคำถามขึ้นซ้ำๆ ในชีวิตประจำวัน

อันดับแรกคือต้องดูแลตัวเอง

โดยเฉพาะเมื่อปัญหาที่เกิดจากการติดการพนันครอบงำชีวิตประจำวันของคุณ ลอง นึกถึงตัวคุณเอง ทำสิ่งที่คุณชอบและวางแผนเวลาให้เพียงพอ

รักษามิตรภาพและติดต่อกันอยู่เสมอ

ในฐานะญาติของผู้ติดการพนัน จงเปิดใจกับสถานการณ์ของคุณให้มากที่สุด พูดคุยกับ คนที่คุณไว้วางใจเกี่ยวกับสิ่งที่กังวลและความต้องการของคุณ

ยอมรับและแก้ปัญหาการพนันอย่างจริงจัง

การไม่ให้ความสำคัญและการปฏิเสธปัญหาเกี่ยวกับการพนันจะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ติดการพนัน

ตระหนักได้ว่าคุณจะไม่ตำหนิญาติของคุณเกี่ยวกับการติดการพนัน

ผู้เล่นพนันเป็นผู้ตัดสินใจเล่นการพนันต่อทุกครั้งด้วยตนเอง

อย่าขู่ด้วยผลลัพธ์ที่คุณเองก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ในการเผชิญหน้ากับผู้ติดการพนัน ให้ประกาศเฉพาะมาตรการที่คุณปฏิบัติตามได้และต้องการบังคับใช้จริงๆ เท่านั้น

อย่าทำให้ผู้เล่นพนันรู้สึกกดดันด้วยการตำหนิ พูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยและข้อกังวลของคุณในเวลาที่คุณสามารถสงบสติอารมณ์ได้ คุณยังสามารถแจ้งผู้ติดพนันเกี่ยวกับศูนย์ให้คำปรึกษาต่างๆ ได้อีกด้วย หากเขา แสดงท่าทียินดีรับความช่วยเหลือในการเลิกติดการพนัน คุณสามารถเสนอตัวไปกับเขาเมื่อไปที่ศูนย์ให้คำปรึกษาหรือกลุ่มช่วยเหลือกันเองได้

การช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับครอบครัวและเพื่อน

คุณกังวลเกี่ยวกับบุคคลในสภาพแวดล้อมของคุณเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นพนันหรือไม่ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาและแจ้งให้เราทราบถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของบุคคลนั้น โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราพร้อมเสมอที่จะให้การสนับสนุนอย่างเชี่ยวชาญและเข้าใจ

ครอบครัวและเพื่อนที่มีความกังวลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดสามารถติดต่อศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือภายนอกได้ทุกเมื่อ

การจัดการกับเงินและหนี้สิน

ห้ามให้คนติดการพนันยืมเงิน

ห้ามรับภาระหนี้สิน ห้ามค้ำประกัน ห้ามจ่ายใบแจ้งหนี้ใดๆ ห้ามให้บัตรเครดิตหรือบัตร เดบิตของคุณแก่ผู้ติดการพนัน หากทำได้ คุณควรเพิกถอนอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของผู้ติดการพนัน

รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับเงินและหนี้สินในกรณีที่ติดการพนันที่ศูนย์ให้คำปรึกษาการติดพนันหรือหนี้

ในฐานะญาติของผู้ติดการพนัน ให้ถามผู้ให้บริการเล่นพนันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการห้ามเล่นจากบุคคลภายนอก การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในข้อเสนอของคาสิโนในลิกเตนสไตน์

แหล่งที่มา: การติดการพนัน – การให้ความช่วยเหลือญาติในเบื้องต้น, BZgA, 2009, หน้า13ff