up icon
plus icon
coinImage

การประเมินตนเอง

คุณเป็นผู้เล่นพนันประเภทใดและต้องทำอย่างไร

บริการช่วยเหลือ

ผู้เล่นพนันเพื่อเข้าสังคม = ไม่เสี่ยง!!

0-2

คุณมาที่คาสิโนเพื่อความสนุกสนาน ใช้เวลาคนเดียว หรือกับเพื่อน พฤติกรรมการพนัน ของคุณไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน จิตใจหรืออาชีพ หรือกับครอบครัวของคุณ คุณมาเล่นพนันด้วยเงินจำนวนหนึ่งที่คุณไม่ เคยใช้เกินแม้ว่าคุณจะแพ้ก็ตาม คุณมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและไม่ได้อยู่นานกว่านี้ คุณรู้ ว่าถ้าอยู่นานกว่านี้ คุณจะหมดเงินไปกับคาสิโนอย่างแน่นอน เนื่องจากอัตราการจ่ายซ้ำ เช่น เปอร์เซ็นต์ที่จ่ายคืนให้กับผู้เล่นพนันใน ระยะยาวอยู่ระหว่าง 80 % ถึง 97.5 % คุณทราบดีว่าหากคุณโชคดี คุณจะออกจากคาสิ โนพร้อมกับเงินจำนวนมากกว่าที่คุณมีในตอนแรก คุณสามารถซื้ออาหารดีๆ ในร้าน อาหารหรือใช้เงินสำหรับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันจากเงินที่ได้มาได้ คุณทราบดี ว่าการได้เงินจากคาสิโนเป็นเพียงภาพลวงตา

ทำต่อไป!

ผู้เล่นพนันที่มีความเสี่ยง = ระวัง!!

3-4

คุณกำลังเล่นการพนันเกินจำนวนเงินที่คุณ สามารถจ่ายได้ การชำระใบแจ้งหนี้ของคุณช้ากว่ากำหนดหนึ่งถึงสามเดือน คุณต้องการคืนทุนที่เสียไปกลับมาและเริ่มประสบปัญหาทางการเงิน การเล่นพนันกลายเป็น ความเครียดและไม่สนุกอีกต่อไป จำนวนการเยี่ยมชมคาสิโนของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณอยู่นานกว่าปกติ และไปที่ตู้ ATM เพื่อถอนเงินมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณกำลังละเลย ครอบครัวและงานสังคมของคุณ คุณไม่ชอบคุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับความยากลำบากที่ เพิ่มขึ้นและหงุดหงิดง่าย คุณเชื่อว่าคุณเจอสูตรที่สามารถเอาชนะคาสิโนได้แล้ว และ คุณก็เสียเงินที่ได้จากวันก่อนหน้าในวันถัดไป รับคำปรึกษาจากผู้จัดการด้านแนวคิด ทางสังคมของเรา ข้อเสนอเชิงป้องกัน

หรือการให้คำปรึกษาของเราสามารถช่วยคุณได้!

ผู้เล่นที่ติดพนันหรือยับยั้งใจไม่ได้

5-10

ทันทีที่คุณได้รับเงิน คุณมาที่คาสิโนและคุณอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน คุณมาก่อนคาสิโนเปิดหรือรู้สึกว่าการออกไปจากที่นี่เป็นเรื่องยาก คุณเล่นการพนันเพื่อชดเชยเงินที่เสียไป เพื่อชำระหนี้ หรือหลบหนีความเป็นจริง การพนันเป็นสิ่งที่น่ากลัว ครียด และกดดันสำหรับคุณ แม้ว่าคุณจะฉลาดและตระหนักได้ถึงการกระทำของคุณ (คาดว่า) คุณก็ไม่สามารถเล่นการพนันอย่าง “มีความรับผิดชอบ” ได้อีกต่อไป สภาพของคุณส่งผลให้สูญเสียการควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันของคุณ แสง สี เสียง บรรยากาศของคาสิโนหลอกหลอนคุณและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณโกหกครอบครัวของคุณ คุณเข้าสู่สภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม คุณพัฒนาแผนการที่ลึกซึ้งเพื่อหาเงินเล่นพนันใหม่ เงินที่ได้มาเสียไปอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ยื่นขอห้ามให้ตัวเองเล่น!