SOS telefon za zavisnike od kockanja
0800 040 080

Samotestiranja Engleski jezik (DSMV)

Spielerschutz.li

Samotestiranja Engleski jezik (DSMV)

Spielerschutz.li

Samotestiranja Engleski jezik (DSMV)

Do you have a game problem? This test can help you find an answer to this question.

Answer all questions with yes or no. The evaluation gives you an indication of whether you should seek professional help or whether you can maintain your playing habits.

Question: 1
Question 1 / 10
Do you often think about visiting a casino? (e.g. visiting a casino instead of working or doing your duties)
Question: 2
Question 2 / 10
Do you have the need to gamble with larger amounts of money or to spend more time in the casino?
Question: 3
Question 3 / 10
Have you gambled more often then intended? Or did you visit a casino although you previously decided to take a longer break from gambling?
Question: 4
Question 4 / 10
Did you feel restless or irritable after you tried to cut down on the amount or stopped gambling?
Question: 5
Question 5 / 10
Do you gamble because you want to escape personal problems (e.g. problems at work, relationship etc.)
Question: 6
Question 6 / 10
When you had a large gambling debt, did you continue to gamble in the hope of winning back your money?
Question: 7
Question 7 / 10
Have you often claimed to have won money gambling, when you actually lost money?
Question: 8
Question 8 / 10
Have you ever lost a significant relationship, a job, an educational or a career opportunity because of gambling?
Question: 9
Question 9 / 10
Have you asked people (from you family or circle of acquaintances) to lend you money because of your financial problems due to gambling?
Question: 10
Question 10 / 10
If you losse during the game and you can not afford it, do you have people in your immediate family or acquaintance who will help you materially out of necessity?
The result of your test:
9 (Zu spät)
Please email the result and further advice!

  captcha

  Please prove you are human by selecting the Key.

  คำถาม: 1
  คำถาม 1 / 10
  คุณมักใช้เวลาในการเล่นพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้หรือไม่
  คำถาม: 2
  คำถาม 2 / 10
  คุณมักจะติดอยู่กับความคิดที่ได้ไปคาสิโนใช่หรือไม่ (เช่น ไปคาสิโนแทนงานหรือภารกิจอื่นๆ)
  คำถาม: 3
  คำถาม 3 / 10
  คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเล่นพนันเสมอเมื่อมีการเดิมพันที่สูงขึ้นและใช้เวลาในคาสิโนนานขึ้นหรือไม่
  คำถาม: 4
  คำถาม 4 / 10
  คุณมักจะเล่นการพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ หรือคุณไปคาสิโนทั้งๆ ที่คุณอยากพักหรือไม่
  คำถาม: 5
  คำถาม 5 / 10
  การที่คุณพยายามมาคาสิโนน้อยลงหรือใช้เงินพนันน้อยลงทำให้คุณรู้สึกประหม่าหรือวิตกกังวลหรือไม่
  คำถาม: 6
  คำถาม 6 / 10
  คุณมักจะเล่นการพนันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากปัญหาอื่นๆ (งาน ความสัมพันธ์ ฯลฯ) หรือไม่
  คำถาม: 7
  คำถาม 7 / 10
  เมื่อคุณเล่นการพนัน คุณมักจะพยายามเล่นให้หลุดเงินทุนที่เสียไปใช่หรือไม่
  คำถาม: 8
  คำถาม 8 / 10
  คุณเคยอ้างว่าคุณได้เงินทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคุณเสียใช่หรือไม่
  คำถาม: 9
  คำถาม 9 / 10
  คุณเคยสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญ งาน ตำแหน่งในการฝึกงาน หรือโอกาสก้าวหน้าเพราะการพนันหรือไม่
  คำถาม: 10
  คำถาม 10 / 10
  หากคุณเสียในขณะเล่นการพนันโดยที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ คุณมีคนในครอบครัวใกล้ชิดหรือคนรู้จักที่ช่วยเหลือคุณจากปัญหาด้านการเงินหรือไม่

   captcha

   Please prove you are human by selecting the House.

   Câu hỏi: 1
   Câu hỏi 1 / 10
   Bạn có thường nán lại để chơi lâu hơn dự kiến hay không?
   Câu hỏi: 2
   Câu hỏi 2 / 10
   Bạn có thường xuyên nghĩ đến việc đi tới sòng bạc không? (ví dụ đi đến sòng bạc thay vì làm việc hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác)
   Câu hỏi: 3
   Câu hỏi 3 / 10
   Bạn có nhận thấy sự thay đổi trong việc bạn ngày càng chơi với tiền cược cao hơn và dành nhiều thời gian hơn tại sòng bạc hay không?
   Câu hỏi: 4
   Câu hỏi 4 / 10
   Bạn có thường chơi nhiều hơn so với bạn dự địnhhay không? Hay bạn vẫn đi tới sòng bạc, mặc dù bạn đã muốn nghỉ ngơi?
   Câu hỏi: 5
   Câu hỏi 5 / 10
   Nếu bạn đã thử đi tới sòng bạc ít hơn hoặc mang theo ít tiền đánh bạc hơn, khi đó bạn có thấy lo lắng hay bất an không?
   Câu hỏi: 6
   Câu hỏi 6 / 10
   Bạn có thường xuyên đánh bạc để trốn tránh các vấn đề khác (công việc, mối quan hệ v.v...) không?
   Câu hỏi: 7
   Câu hỏi 7 / 10
   Khi đánh bạc: Bạn có hay cố gắng gỡ lại số tiền đã thua không?
   Câu hỏi: 8
   Câu hỏi 8 / 10
   Bạn đã có từng hay tuyên bố rằng bạn thắng được tiền mặc dù thực tế là bạn đã thua hay chưa?
   Câu hỏi: 9
   Câu hỏi 9 / 10
   Bạn đã từng có lần nào đánh mất một mối quan hệ quan trọng, công việc làm, việc học hành hoặc một cơ hội thăng tiến vì đánh bạc chưa?
   Câu hỏi: 10
   Câu hỏi 10 / 10
   Khi bạn thua bạc mà bạn không đủ khả năng chi trả, có người nào trong vòng gia đình hoặc người quen biết, giúp đỡ bạn về mặt vật chất khi khó khăn không?
   Kết quả bài kiểm tra của bạn:
   9 (Quá muộn)
   Vui lòng gửi email kết quả và tư vấn thêm!

    captcha

    Please prove you are human by selecting the Star.