SOS varësia nga kumari
0800 040 080

Vetëtestimi

A keni problem me kumarin? Ky test mund t’ju ndihmojë të gjeni përgjigjen ndaj pyetjes.

Përgjigjuni të gjitha pyetjeve me po ose jo. Vlerësimi ju jep një ide nëse ju duhet të kërkoni ndihmë profesionale ose nëse mund t’i përballoni shprehitë tuaja për lojëra.