SOS varësia nga kumari
0800 040 080

Përjashtimi nga loja

Po mendoni për një përjashtim nga loja?

Përjashtimi nga loja

Po mendoni për një përjashtim nga loja?

Na dërgoni formularin e aplikimit që keni plotësuar, së bashku me një kopje dokumenti të vlefshëm identifikimi (letërnjoftim, pasaportë, leje drejtimi) te Casino Admiral.Formulari i aplikimit është i vlefshëm vetëm me nënshkrimin tuaj. 
 
Keni mundësitë e mëposhtme:

Përjashtimi nga loja
Lichtenstein
Shkarko

Përjashtimi nga loja në kazinotë e huaja

Zvicër

Një përjashtim me vullnet të lirë nga loja mund të kërkohet në person apo me shkrim, me një kopje të një dokumenti zyrtar identifikues me fotografi. Përjashtimi nga loja zbatohet për të gjitha kazinotë e Zvicrës.

Informacion i mëtejshëm: www.spielerschutz.ch

Austri

Një përjashtim me vullnet të lirë nga loja mund të kërkohet në person apo me shkrim, me një kopje të një dokumenti zyrtar identifikues me fotografi. Përjashtimi nga loja zbatohet për të gjitha kazinotë e Austrisë.

Informacion i mëtejshëm: www.spiele-mit-verantwortung.at