SOS varësia nga kumari
0800 040 080

Varësia nga kumari

ÇFARË ËSHTË VARËSIA NGA KUMARI?

Varësia nga kumari

ÇFARË ËSHTË VARËSIA NGA KUMARI?

Në Zvicër, më pak se 1% (0,5 deri 0,8%; BASS 2004; Osiek & Bondolfi 1999) e popullatës vuajnë nga varësia nga kumari apo nga sjellje patologjike apo të tepruara të kumarit. Pak më shumë se 1% e pranojnë vetë se i përkasin profilit të një lojtari problematik të kumarit. Sipas vlerësimeve të tjera, 7% e lojtarëve të kazinove kanë varësi nga kumari. Ofrimi i parave dhe lojërat e kumarit bazohen mbi varësinë nga kumari. Varësia nga kumari karakterizohet fillimisht nga karakteristikat e mëposhtme:

Shqetësimet financiare nga kumari
  • vonesa në pagimin e faturave
  • borxhet
  • falimenti
  • paratë e shtëpisë luhen në kumar
  • marrje borxhi për të luajtur kumar
Probleme në familje për shkak të kumarit
  • mungesë e shpeshtë nga shtëpia
  • neglizhencë kundrejt partnerëve dhe fëmijëve
  • mosmarrëveshje në familje
  • ndarje ose divorc
 
Varësia nga kumari mund të shfaqet dhe përmes problemeve në vendin e punës (mungesa, shpërdorim i fondeve të kompanisë) ose përmes çrregullimeve mendore (pagjumësi, stres, ankth, depresion), si dhe përmes veprimeve të paligjshme (përvetësim i fondeve, kundërvajtje penale).