SOS-Závislosť na gamblingu
0800 040 080

Závislosť na hazardných hrách

ČO JE ZÁVISLOSŤ NA HAZARDNÝCH HRÁCH?

Závislosť na hazardných hrách

ČO JE ZÁVISLOSŤ NA HAZARDNÝCH HRÁCH?

Vo Švajčiarsku trpí závislosťou na hazardných hrách (patologickým či vysokým rizikovým správaním) menej ako 1 % populácie (0,5 až 0,8 %; BASS 2004; Osiek a Bondolfi 1999). Niečo viac ako 1 % spadá pod profil problémových hráčov. Podľa odhadov, trpí 7 % hráčov v kasíne závislosťou na hazardných hrách. Rozsah peňazí a velkosť ponuky hazardných hier je základom vzniku závislosti na hazardných hrách. Závislosť na hazardných hrách sa spočiatku vyznačuje týmito znakmi:

Finančné starosti kvôli hazardným hrám
  • Oneskorené platby účtov
  • zadĺženosť
  • platobná neschopnosť
  • prehráte peniaze na domácnosť
  • požičiavanie peňazí na hazardné hry
Rodinné problémy kvôli hazardným hrám
  • častá neprítomnosť doma
  • zanedbávanie partnera a detí
  • rodinné spory
  • odlúčenie sa od partnera alebo rozvod
 
Závislosť na hazardných hrách sa môže prejaviť aj problémami v práci (absencia, sprenevera firemných prostriedkov) alebo psychickými poruchami (nespavosť, stres, úzkosť, depresia), ako aj protiprávnym konaním (sprenevera finančných prostriedkov, trestné činy).