up icon
plus icon
coinImage

Self-test in Thai

คุณมีปัญหาเรื่องการพนันหรือไม่ แบบทดสอบนี้สามารถช่วยคุณหาคำตอบสำหรับคำถามนั้นได้

Get help

ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สำหรับคำถามทั้งหมด การประเมินผลจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่หรือคุณยังสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ยังมีลักษณะการเล่นพนันในลักษณะนี้ได้อยู่

  คำถาม 1/10

  คุณมักใช้เวลาในการเล่นพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้หรือไม่

  คำถาม 2/10

  คุณมักจะติดอยู่กับความคิดที่ได้ไปคาสิโนใช่หรือไม่ (เช่น ไปคาสิโนแทนงานหรือภารกิจอื่นๆ)

  คำถาม 3/10

  คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเล่นพนันเสมอเมื่อมีการเดิมพันที่สูงขึ้นและใช้เวลาในคาสิโนนานขึ้นหรือไม่

  คำถาม 4/10

  คุณมักจะเล่นการพนันมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้ใช่หรือไม่ หรือคุณไปคาสิโนทั้งๆ ที่คุณอยากพักหรือไม่

  คำถาม 5/10

  การที่คุณพยายามมาคาสิโนน้อยลงหรือใช้เงินพนันน้อยลงทำให้คุณรู้สึกประหม่าหรือวิตกกังวลหรือไม่

  คำถาม 6/10

  คุณมักจะเล่นการพนันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากปัญหาอื่นๆ (งาน ความสัมพันธ์ ฯลฯ) หรือไม่

  คำถาม 7/10

  คุณเคยอ้างว่าคุณได้เงินทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคุณเสียใช่หรือไม่

  คำถาม 8/10

  คุณเคยอ้างว่าคุณได้เงินทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วคุณเสียใช่หรือไม่

  คำถาม 9/10

  คุณเคยสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญ งาน ตำแหน่งในการฝึกงาน หรือโอกาสก้าวหน้าเพราะการพนันหรือไม่

  คำถาม 10/10

  หากคุณเสียในขณะเล่นการพนันโดยที่คุณไม่สามารถจ่ายได้ คุณมีคนในครอบครัวใกล้ชิดหรือคนรู้จักที่ช่วยเหลือคุณจากปัญหาด้านการเงินหรือไม่