SOS Spielsucht Helpline
0800 040 080

Selbsttest Vietnamesisch (DSMV)

Spielerschutz.li

Selbsttest Vietnamesisch (DSMV)

Spielerschutz.li

Selbsttest Vietnamesisch (DSMV)
Câu hỏi: 1
Câu hỏi 1 / 10
Bạn có thường nán lại để chơi lâu hơn dự kiến hay không?
Câu hỏi: 2
Câu hỏi 2 / 10
Bạn có thường xuyên nghĩ đến việc đi tới sòng bạc không? (ví dụ đi đến sòng bạc thay vì làm việc hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác)
Câu hỏi: 3
Câu hỏi 3 / 10
Bạn có nhận thấy sự thay đổi trong việc bạn ngày càng chơi với tiền cược cao hơn và dành nhiều thời gian hơn tại sòng bạc hay không?
Câu hỏi: 4
Câu hỏi 4 / 10
Bạn có thường chơi nhiều hơn so với bạn dự địnhhay không? Hay bạn vẫn đi tới sòng bạc, mặc dù bạn đã muốn nghỉ ngơi?
Câu hỏi: 5
Câu hỏi 5 / 10
Nếu bạn đã thử đi tới sòng bạc ít hơn hoặc mang theo ít tiền đánh bạc hơn, khi đó bạn có thấy lo lắng hay bất an không?
Câu hỏi: 6
Câu hỏi 6 / 10
Bạn có thường xuyên đánh bạc để trốn tránh các vấn đề khác (công việc, mối quan hệ v.v...) không?
Câu hỏi: 7
Câu hỏi 7 / 10
Khi đánh bạc: Bạn có hay cố gắng gỡ lại số tiền đã thua không?
Câu hỏi: 8
Câu hỏi 8 / 10
Bạn đã có từng hay tuyên bố rằng bạn thắng được tiền mặc dù thực tế là bạn đã thua hay chưa?
Câu hỏi: 9
Câu hỏi 9 / 10
Bạn đã từng có lần nào đánh mất một mối quan hệ quan trọng, công việc làm, việc học hành hoặc một cơ hội thăng tiến vì đánh bạc chưa?
Câu hỏi: 10
Câu hỏi 10 / 10
Khi bạn thua bạc mà bạn không đủ khả năng chi trả, có người nào trong vòng gia đình hoặc người quen biết, giúp đỡ bạn về mặt vật chất khi khó khăn không?
Kết quả bài kiểm tra của bạn:
9 (Quá muộn)
Vui lòng gửi email kết quả và tư vấn thêm!

    captcha

    Bitte beweise, dass du kein Spambot bist und wähle das Symbol Baum aus.